Oluşturulan ERP uygulaması maliyeti

ERP’nin masrafları genellikle donanım, yazılım, eğitim, bilgi dönüştürme ve yeniden yapılanma ücretlerini içerir.

Donanım tek seferlik bir maliyettir. Donanım genellikle bilgisayar sistemleri, sunucular, çevre birimleri, ağ kabloları, hub’lar ve benzerlerinden oluşur. Karar vericiler, yatırımın şüphesiz uzun vadede katma menfaate yararlanabilmesi için, ücretlerle dengede tutularak aynı zamanda en iyi ve en gelişmiş donanım işlemlerinin uygulanmasına karar vermelidirler.

Yazılım programı, piyasada edinebileceğiniz çeşitli ERP paketlerini içerir. Uygulama fiyatı, ERP markası veya satıcısı, içerdiği işlevler, belirli olasılıklar, rakip pazarlar vb. Açısından çok farklı olacaktır.

Eğitim harcamaları, yalnızca bireylerin uygulamayı kullanması gereken eğitim maliyeti değil, aynı zamanda ERP’de işi yapıyor olsa da hataları düzeltme maliyetidir. İkincisi, ERP’yi kullanan birey, ERP’ye girmek için tamamen yeni bir adım atmalıdır. Normal olarak, erkeklerin ve kadınların bunu anlaması bir yıl gerektirir ve bu durum örgütün alt satırında büyük bir etkisi olabilir.

Bilgi dönüşümü, alıcı ve tedarikçi kayıtları, ürün tasarımı ve stil verileri gibi kurumsal gerçeklerin taşınması masraflarını içerir. Eski programdan yeni ERP yöntemine. Bu ücretler, genellikle, veri verimliliğini ve kısaca yönetilmeyen girişimler için daha yüksek olur. Çoğu zaman işletmeler, verileri ERP yöntemine eklemek için bazı orta düzey bilgisayar yazılımlarını kullanmayı tercih eder. Bu ücretler, göç masrafları olarak kabul edilmelidir.

Adından da anlaşılacağı üzere yeniden yapılanma, bir şeyleri yeniden mühendislik yöntemidir. Sonuç olarak, ERP’yi uygulamak için yapılan toplam masrafın çoğunluğunu oluşturur. Genellikle danışmanlık ücretleri, prosedür değişiklik ücretleri, eski politikaların ve uygulamaların kaldırılma masraflarını içerir.

ERP’nin harcamaları bir masraf olarak değil, entegrasyon ve otomasyon yoluyla daha iyi kârlılık, pazar payı payı veya tüketici hizmeti sağlayan bir kapasiteye yönelik bir yatırım olarak görülmelidir.

İlave veriler için lütfen bize ulaşın:

Thane (Batı) 400 604, Maharashtra, Tel: +91 22 25827692 / + 91 22 25828775, TMA Gayrimenkul, 1. Kat, Yol No 16, Arsa No. 6, Wagle Industrial Estate.